Odpowiedź senatorów PiS na „dziurę budżetową” Częstochowy

W odpowiedzi na ostatnie oświadczenia prezydenta miasta Częstochowy, senator Prawa i Sprawiedliwości Artur Warzocha zwołał konferencję prasową dotyczącą sytuacji finansowej i budżetu miasta.

Głównym jej celem było wykazanie nieścisłości między danymi rzeczywistymi a tymi przedstawionymi przez prezydenta, które rzekomo są wynikiem niewłaściwych decyzji rządu polskiego. Zdaniem senatora miało to zasiać w ludziach panikę oraz jest efektem prowadzonej już kampanii wyborczej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/1_ARTUR_WARZOCHA_14_08_2019.mp3]

Senator zwrócił również uwagę na fakt, że w latach 2016, 2017 oraz 2018 budżet miasta został znacząco zasilony dzięki wpływom z podatków od osób fizycznych PIT, oraz CIT, mimo zmniejszenia jego stawki:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/2_ARTUR_WARZOCHA_14_08_2019.mp3]

Nawiązano również do wydatków budżetowych spowodowanych podwyżkami dla nauczycieli:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/3_ARTUR_WARZOCHA_14_08_2019.mp3]

Senator Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Majer określił narrację władz miasta jako chybioną w stosunku do obecnie panującej sytuacji:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/08/4_RYSZARD_MAJER_14_08_2019.mp3]

Senatorowie wykazali również niepokój związany z oświadczeniem prezydenta dotyczącym inwestycji, które ze względu na brak środków nie zostaną zrealizowane.

AK