Ostatnie dni emisji filmu „Ślady stóp”

Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja” zaprasza w środę i w czwartek (16-17.08) na ostatnie projekcje filmu „Ślady stóp”. Dokument opowiada o najstarszym szlaku pielgrzymkowym w Europie Drogą Św. Jakuba, opowieść o drodze i poszukiwaniu. Dziesięciu ochotników wyrusza na starożytny szlak i decyduje się przejść 800 km w 40 dni. Ta droga odmieniła już życie milionów ludzi, nie tylko chrześcijan – Camino! Każda z postaci przechodzi na szlaku swój własny proces duchowej przemiany. Doświadczyli w życiu alkoholu, narkotyków, przemocy, śmierci bliskich, czy deportacji ojca z USA do Meksyku. Mają problemy ze zdrowiem, kondycją czy kontaktem z innymi ludźmi. Na szlaku stają twarzą w twarz z własnymi ograniczeniami doświadczając duchowego i fizycznego cierpienia w postaci wyczerpania, wątpliwości i… pęcherzy. Jako swój główny szlak bohaterowie wybrali przepiękną Trasę Północną, która w 2015 roku została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. „Ślady stóp” to film, w którym widz staje się pielgrzymem i wraz z bohaterami dostaje szansę na odkrycie swojej drogi życia, swojego Camino. Seanse odbędą się w środę i w czwartek o godz. 13.00 i 16.45.