Pierwsza Niedziela Słowa Bożego

Po raz pierwszy w całym Kościele 26 stycznia 2020 roku będzie obchodzona Niedziela Słowa Bożego. W rozpoczętym Roku Eucharystii, 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II oraz bliskiej beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia nie powinno się zapominać, że podstawą wszelkiej prawdziwej duchowości chrześcijańskiej jest Słowo Boże, głoszone, przyjęte i rozważane w Kościele. O znaczeniu Niedzieli Słowa Bożego mówi ks. Mariusz Bakalarz, rzecznik archidiecezji częstochowskiej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_niedziela_20_01.mp3]

W niedziele Słowa Bożego papież Franciszek odprawi rano Eucharystię w bazylice św. Piotra. W jej trakcie przekaże Biblię 40-osobowej grupie przedstawicieli różnych stanów Kościoła. Uroczyście zostanie także wniesiony lekcjonarz, który był obecny podczas wszystkich sesji Soboru Watykańskiego II. Ważnym elementem obchodów Niedzieli Słowa Bożego będzie obecność figurki Matki Bożej z Knock, która zostanie specjalnie przywieziona z irlandzkiego sanktuarium. Objawienie w Knock w 1879 roku było bardzo wymowne. Maryi Pannie towarzyszył św. Józef i Jan Ewangelista, którzy wskazywali zwycięskiego Baranka na ołtarzu, jak w widzeniu z Apokalipsy. Maryja Panna nic nie mówiła, trwała w milczeniu, jakby chciała pokazać, jaką postawę trzeba zachować w obliczu tajemnicy. Św. Jan wskazuje Ewangelię, która ma być przewodniczką w perspektywie czasów ostatecznych. Na I Niedzielę Słowa Bożego przygotowane zostały specjalne materiały duszpasterskie. Będą one dostępne w internecie.

Foto źródło: episkopat.pl