Plastyk i ZGM TBS wspólnie przeciw wandalom

„Głópi napis na murze”, to nazwa akcji jaką od kilku lat prowadzi częstochowski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego. W nazwie akcji celowo napisano wyraz z błędem ortograficznym, żeby uświadomić wszystkim, że napisy na ścianach budynków bardzo często nie mają nic wspólnego ze sztuką, a często nic wspólnego z dobrym wychowaniem. Jako zarządca miejskich nieruchomości ma obowiązek dbać o estetykę i porządek w przestrzeni publicznej. Dlatego podejmuje m. in. działania, które maja na celu utrzymanie w należytym ładzie i porządku elewacje budynków pozostających pod zarządem zakładu. Podpisane dzisiaj, 26 września, porozumienie z Zespołem Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego jest kolejnym krokiem do zadbania o nasze wspólne dobro. O akcji „Głópi napis na murze” mówi prezes zarządu ZGM TBS, Paweł Konieczny:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/konieczny-1.mp3]

Satysfakcji z takiej formy współpracy nie kryje również dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych, Anna Maciejowska. Podkreśla ona wspólne korzyści wynikające z podpisanego porozumienia:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/09/maciejowska.mp3]

Prace młodzieży ze szkoły plastycznej będą powstawały pod kierownictwem nauczycieli szkoły, a tematyka i wykonanie prac będzie konsultowane z estetykiem miejskim. Na razie do rewitalizacji zostało wyznaczonych 46 budynków z czego do początkowych prac wyznaczono 5. Przy odnowionych elewacjach mają zostać zamontowane kamery monitoringu, w celu uniknięcia kolejnych aktów wandalizmu.

ZD