Policja i organizacje pozarządowe o ustawie „antyprzemocowej”

Policja i organizacje pomagające ofiarom przestępstw chwalą ustawę „antyprzemocową”. Rząd przyjął projekt przepisów pozwalających na wydanie nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą.
Rzecznik Komendanta Głównego Policji Mariusz Ciarka podkreśla, że możliwość podjęcia przez policjantów takiej decyzji jest dobrym rozwiązaniem, bo to funkcjonariusze są wzywani na miejsce interwencji i mogą ocenić, czy sprawca może pozostać, czy lepiej, żeby natychmiast opuścił mieszkanie.
Szefowa Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Renata Durda zaznaczyła, że nowe przepisy mogą zmienić sytuację osób pokrzywdzonych. W obecnej sytuacji prawnej jedyne, co można zaoferować ofiarom przemocy domowej, którymi są najczęściej kobiety i dzieci, jest przewiezienie do schroniska dla ofiar przemocy lub kogoś, kto przyjmie ofiary do swojego domu. Renata Durda podkreśla, że od lat organizacje walczyły, aby to sprawca przemocy ponosił konsekwencje swojego postępowania, a nie osoby pokrzywdzone.
Proponowane przez rząd przepisy dają między innymi prawo policji i żandarmerii wojskowej wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i zakazu zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą. Do tej pory takie rozwiązanie mogło być stosowane w wyniku decyzji sądu. Najczęściej oznaczało to znaczny czas oczekiwania i najczęściej konieczność opuszczenia mieszkania przez ofiarę. Proponowane przepisy mają pozwolić służbom wydać taką decyzję na okres 14 dni. Ewentualny wniosek o jej przedłużenie sąd miałby obowiązek rozpatrzyć w ciągu trzech dni.

źródło: IAR