Policjanci na szkolnym konkursie „Umiemy i chcemy ratować”

policja2

Policjanci z Częstochowy przyglądali się zmaganiom uczestników VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Umiemy i chcemy ratować”. Wzięło w nim udział 17 trzyosobowych drużyn z 10 szkół podstawowych. Celem konkursu było rozpowszechnianie wśród dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy.

W Szkole Podstawowej nr 24 w Częstochowie odbyła się VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej „Umiemy i chcemy ratować”, którego współorganizatorem było Policealne Studium Ratownictwa Medycznego w Częstochowie. W zmaganiach wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, a jego celem było rozpowszechnianie wśród dzieci zasad udzielania pierwszej pomocy.

Uczestnicy mieli do wykonania zadania, sprawdzające ich wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne z zakresu pierwszej pomocy: od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej oraz kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Pytania konkursowe oraz test praktyczny przygotowało oraz oceniało jury powołane przez Policealne Studium Ratownictwa Medycznego w Częstochowie, w skład którego wchodzili m.in. kadeci Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Stanowisko sędziego głównego objęła pani Aneta Banach-Sałata. Pracę jurorów nadzorowała komisja, w której składzie znaleźli się policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, a także przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy, Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Straży Miejskiej w Częstochowie i szkolna pielęgniarka.

Po podliczeniu punktów wyłoniono zwycięzców:

W kategorii klas I-III:

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 15.

II miejsce –drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana De La Salle.

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 24.

W kategorii klas IV-VI:

I miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 15.

II miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 42.

III miejsce – drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 50.

Wszyscy laureaci otrzymali puchary, medale oraz nagrody. Wraz z członkami komisji wręczyli je: Pan Ryszard Stefaniak – Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Pani Grażyna Stramska – Świerczyńska – Naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy.

Źródło: http://www.czestochowa.slaska.policja.gov.pl

policja

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 17 Mar 2018 06:08:43 GMT [expires] => Sat, 17 Mar 2018 06:08:43 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 17 Mar 2018 06:08:43 GMT Expires: Sat, 17 Mar 2018 06:08:43 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 06:08:43 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 06:08:43 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )