Polska Fundacja Narodowa wspiera walkę z koronawirusem

Kierując się społeczną odpowiedzialnością organizacji i działając w sytuacji wymagającej integracji celów i zasobów podmiotów publicznych, komercyjnych oraz NGO’s, Polska Fundacja Narodowa wspiera intensywnie szpitale, zmierzając do ograniczenia skutków kryzysu wynikającego z zagrożenia epidemią koronawirusa dla zdrowia i życia Polaków. W tym celu Polska Fundacja Narodowa sfinansowała zakup sprzętu diagnostycznego, środków zabezpieczenia bezpośredniego oraz ambulansu dla szpitali.

W trybie natychmiastowym przekazaliśmy środki finansowe na bieżące, pilne potrzeby 5 szpitali wskazanych przy pełnej koordynacji ustaleń z Ministerstwem Zdrowia. Konieczne jest, aby wsparcie Polskiej Fundacji Narodowej okazało się nie tylko zgodne z logiką szerokiego spektrum podejmowanych działań, ale też aby miało nader realny wpływ na wzmocnienie działań diagnostyczno-leczniczych w placówkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego i podlaskiego – powiedział prezes PFN dr Marcin Zarzecki.
Polska Fundacja Narodowa przekazała środki na sprzęt diagnostyczny do walki z koronarwirusem. Mówi dr Marcin Zarzecki:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/dr-Zarzecki1.mp3]

Dedykowane zasoby finansowe pozwolą zabezpieczyć szpitale w środki do dezynfekcji skóry, powierzchni oraz środki zabezpieczenia bezpośredniego: ponad dwadzieścia tysięcy masek chirurgicznych i filtrujących, kilka tysięcy rękawic ochronnych, wzmocnionych fartuchów chirurgicznych, gogle ochronnych, przyłbice, czepki chirurgiczne, kombinezony, okulary ochronne i ochraniacze na buty. Dr Zarzecki dodaje, że w pomocy ważna jest jej szybkość oraz koordynacja działań:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/Dr-Zarzecki2.mp3]

Dodatkowo Polska Fundacja Narodowa sfinansowała zakup ambulansu transportowego typu „A2” dializówka, który będzie wykorzystywany w szpitalu zakaźnym na Mazowszu.

Nie ma bardziej realnej formy podjęcia inicjatywy, niż włączenie się w skuteczne ratowanie ludzkiego życia. Tylko współpraca z Ministerstwem Zdrowia, ze szpitalami, których personel staje codziennie w obliczu największego wyzwania, jakim jest epidemia koronawirusa, skutkować może konkretnymi, dobrymi owocami – dodał Michał Góras członek Zarządu PFN.

źródło: BP PFN