Polska jest wartością!

Te słowa wybrzmiały dzisiaj na Błesznie w parafii św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Częstochowie, która aktywnie włączyła się w świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody rozpoczęły się Mszą św. za ojczyznę, a wieczorem po raz trzeci zapłonęło ognisko patriotyzmu. Mówi kierownik artystyczny wydarzenia, Monika Hobot:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/1ognisko_monika_hobot_11_11_18.mp3]

Ognisko otwarła prezentacja multimedialna, po której przybliżono obraz ówczesnej sytuacji naszego kraju:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/2ognisko_monika-hobot_11_11_18.mp3]

Jedną z wykonywanych pieśni była „Bogurodzica”. Jest to najstarszy hymn Polski, ostatnie datowania wskazują na XII/XIII w. Utówr anonimowego autorstwa był śpiewany przed wielkimi bitwami i podczas najważniejszych uroczystości państwowych. 11 listopada zabrzmiał również w parafii św. Stanisława, Biskupa i Męczennika:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/ognisko_bogurodzica_11_11_18.mp3]

Parafianie świętowali ubrani w patriotyczne gadżety.

KF