Pomoc dla bezdomnych w obliczu pandemii

Fot.: MOPS w Częstochowie

Osoby w kryzysie bezdomności mogą liczyć w Częstochowie na pełne wsparcie. Jednostki miejskie i organizacje ściśle współpracują, by każdy potrzebujący otrzymał pomoc podczas trwającej epidemii.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, we współpracy ze Strażą Miejską, Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz organizacjami pozarządowymi podejmują działania pomocowe skierowane do osób bezdomnych – tłumaczy Olga Dargiel, specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji MOPS w Częstochowie:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1_BEZDOMNI_DARGIEL_22_04_2020.mp3]

W czasie epidemii MOPS w Częstochowie oferuje m.in. pobyt w ogrzewalni, z której osoby bezdomne mogą doraźnie skorzystać z zachowaniem reżimu sanitarnego i zasad bezpieczeństwa. Powierzchnia ogrzewalni pozwala bowiem na zachowanie bezpiecznych odległości. Nie jest to jednak jedyna pomoc dla bezdomnych w tym czasie:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2_BEZDOMNI_DARGIEL_22_04_2020.mp3]

Na bieżąco są także potwierdzane prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, aby osoby bezdomne mogły korzystać z pomocy medycznej. Osoby bezdomne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej mogą uzyskać wsparcie bez konieczności kontaktu osobistego. Możliwe jest również uzyskanie pomocy w siedzibie Sekcji ds. Przeciwdziałania Bezdomności MOPS przy ul. Krakowskiej 34.

Należy wspomnieć, że organizacje pozarządowe udzielają także doraźnej pomocy w postaci odzieży i obuwia. W placówkach dla osób bezdomnych przebywa około 220 osób. Zidentyfikowanych jest również około 35 miejsc niemieszkalnych na terenie miasta, w których, z różnym dziennym natężeniem, może przebywać obecnie około 50 osób.

BNO