Praca w szczególnych warunkach? Najwyższy odsetek na Śląsku

W 2018 r. 329 tys. pracowników wykonywało prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W 74 proc. byli to mężczyźni. Województwo śląskie ma najwyższy odsetek osób wykonujących taką pracę.

Najmniej pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych jest na terenie województwa lubuskiego. O szczegółach mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/1_BEATA_KOPCZYNSKA_30_10_2019.mp3]

W strukturze wiekowej największy odsetek stanowiły osoby w wieku 50 – 54 lat. W przypadku mężczyzn najwyższy odsetek stanowili mężczyźni w wieku 55 – 59 lat, w przypadku kobiet 20,5% ogółu kobiet było w wieku 45 – 49 lat.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/10/2_BEATA_KOPCZYNSKA_30_10_2019.mp3]

Prace w szczególnych warunkach to prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Są wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

źródło: ZUS