Przez Maryję do Jezusa – Pielgrzymka Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce

Na Jasnej Górze trwa Pielgrzymka Federacji Sodalicji Mariańskich w Polsce. Spotkanie jest także duchowym przygotowaniem do jubileuszu 450-lecia istnienia sodalicji mariańskich na ziemiach polskich, który będzie obchodzony za 2 lata.

Przez wieki sodalicje stały się miejscem formacji inteligencji katolickiej, wychowały wielu świętych i wybitnych, zaangażowanych w życie Kościoła ludzi, podkreśla Regina Pruszyńska:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/1_SODALISCI_21_09_2019.mp3]

Sodalisów można spotkać w wielu miastach Polski, nie tylko przy Jasnej Górze w Częstochowie, ale także w Krakowie, Poznaniu, Łodzi czy Przemyślu. Wszystkie wspólnoty sodalicyjne zrzesza Federacja Sodalicji Mariańskich w Polsce. Jest ona także organem prowadzącym dla trzech placówek oświatowo -wychowawczych (przedszkola, szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego), tworzących razem Katolicki Zespół Edukacyjny w Warszawie. Misją Sodalisów jest świadczenie o Bogu w codziennym życiu. Tego też staramy się uczyć naszych podopiecznych – mówi Grzegorz Baran, prezes Federacji:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/09/2_WARTOSCI_21_09_2019.mp3]

Zadaniem sodalicji jest duchowa formacja jej członków w myśl zasady „Per Mariam ad Jesum” (Przez Maryję do Jezusa) i aktywna działalność apostolska. Niegdyś należeli do niej królowie, rycerze i szlachta oraz liczni święci, także współcześni, jak św. Jan Paweł II czy św. Matka Teresa z Kalkuty. Dziś do sodalicji mariańskich w Polsce należy ok. tysiąca osób różnych stanów i zawodów.

BNO
Źródło: Radio Jasna Góra