Rusza akcja “Pomoc dla Seniora”

Caritas zainicjował akcję “Pomoc dla Seniora”, której celem jest pomoc osobom starszym w dobie epidemii koronawirusa.

Wsparcie obejmuje m.in. pomoc żywnościową, zaopatrzenie w środki higieniczne i ochronne, takie jak płyny do dezynfekcji, rękawiczki i maseczki oraz wsparcie wolontariuszy w czynnościach wymagających wyjścia z domu. O szczegółach akcji mówi ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora częstochowskiej Caritas.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_pomoc_dla_seniora_ks_pawel_dzierzkowski_23_03_2020.mp3]

Ks. Dzierzkowski podkreśla, że pomoc ta jest niezbędna, szczególnie dla osób, które nie wychodzą z domu w czasie epidemii, a jednocześnie, jak ważne jest tutaj wsparcie innych organizacji.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_pomoc_dla_seniora_ks_pawel_dzierzkowski_23_03_2020.mp3]

Pomoc organizowana jest na poziomie diecezjalnym, gdzie wdrażane są rozwiązania najbardziej odpowiadające miejscowym potrzebom, takie jak specjalne dyżury telefoniczne, nabory wolontariuszy, przygotowywanie paczek żywnościowych, bezpośrednie formy dystrybucji pomocy (dowożenie posiłków, zakupy dla seniorów itp.). Na start akcji Caritas przeznacza milion złotych z własnych środków, jednocześnie apelując do wiernych o wpłaty, które pozwolą dalej pomagać najbardziej potrzebującym seniorom.

MSI

Fot.: Caritas Polska