Śląskie szpitale z szansą na poprawę żywienia klinicznego

Blisko 47% mieszkańców województwa śląskiego nie wie, czym jest żywienie kliniczne, tak wynika z najnowszego badania przeprowadzonego w ramach programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Chociaż terapie żywieniowe dostępne są w większości szpitali, to nadal niewiele osób potrafi trafnie określić, czym jest leczenie żywieniowe i jaki ma wpływ wyniki leczenia pacjentów.

Najczęściej wśród mieszkańców województwa śląskiego z żywieniem klinicznym błędnie kojarzone są posiłki podawane w szpitalu lub klinice (20,2%) i dieta stosowana podczas choroby (11,3%). Blisko 50% badanych nie zdaje sobie sprawy z wpływu żywienia klinicznego na skrócenie czasu leczenia chorego w szpitalu, mimo że zastosowanie odpowiedniego leczenia żywieniowego jest kluczowym elementem procesu hospitalizacji i powrotu do zdrowia pacjentów. Przeszło 74% uważa, że nie ma wpływu na liczbę powikłań pojawiających się w trakcie leczenia lub nie zdaje sobie z tego sprawy. Ponadto przeszło co druga osoba zamieszkująca województwo śląskie nie dostrzega w żywieniu klinicznym szansy na poprawę przeżywalności hospitalizowanych.

– Każdy pacjent powinien otrzymać leczenie żywieniowe w szpitalu, w sytuacji kiedy jest to zalecane. Zapomina się, że żywienie kliniczne powinno być podejmowane nie tylko, gdy podaż doustna nie jest wskazana, ale także w przypadku występowania zaburzeń odżywiania. Niestety zdarzają się również sytuacje, kiedy jest już za późno, aby podjąć taką interwencję – komentuje prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.

– Warunkiem bezpieczeństwa i skuteczności leczenia żywieniowego jest podaż pacjentowi wszystkich substancji odżywczych w ilościach odpowiednich do jego indywidualnego zapotrzebowania. Leczenie żywieniowe powinno stanowić integralną część terapii. Niestety, jak wynika z przeprowadzonego badania, świadomość i wiedza na ten temat nadal jest niewielka – dodaje dr n. farm. Maria Ciszewska-Jędrasik, Ogólnopolska Sekcja Żywienia Do- i Pozajelitowego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

Prawidłowe prowadzenie leczenia żywieniowego jest zarówno rentowne dla placówek szpitalnych, jak i korzystne dla pacjenta. Przyczyną niewiedzy może być brak dostępu do odpowiedniego doradztwa dietetycznego dla chorych w szpitalach oraz brak procedur. W wielu szpitalach brakuje wykwalifikowanego personelu specjalizującego się w terapii żywieniowej, także ze względu na brak uregulowań dotyczących zawodu dietetyka i niedostępność poradnictwa dietetycznego.

Żywienie kliniczne to metoda leczenia pozwalająca na dostarczenie wszystkich niezbędnych substancji odżywczych choremu, który nie odżywia się wystarczająco lub wcale. W tym celu specjalne preparaty podajemy doustnie, metodą sztucznego dostępu do żołądka, jelita lub dożylnie. Niedożywienie wymagające leczenia najczęściej występuje u chorych onkologicznych, neurologicznych, krytycznie chorych, pacjentów z niewydolnością oddechową i w podeszłym wieku.

Często wśród personelu szpitalnego istnieje przekonanie o wysokich kosztach oraz braku konieczności prowadzania leczenia żywieniowego wśród pacjentów. Jednak prawidłowe leczenie niedożywienia i raportowanie żywienia klinicznego jest refundowane i może przynieść szpitalom większe środki z NFZ. Wprowadzenie leczenia żywieniowego jest opłacalne dla szpitali, ponieważ pozwala ograniczyć niedożywienie szpitalne prowadzące do większej liczby powikłań oraz przedłużenia pobytu w szpitalu.

Poprawa jakości leczenia żywieniowego w śląskich szpitalach jest możliwa dzięki wprowadzeniu i przestrzeganiu Zasad Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. Program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie” ma na celu wprowadzenie certyfikacji szpitali, które przestrzegają tych zasad. Do programu mogą przyłączyć się wszystkie szpitale na terenie Polski. Chętne szpitale zgłoszenia mogą wysyłać do 29 lutego 2020, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.leczenieprzezzywienie.org.

Organizatorem programu jest Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu (POLSPEN), a swoim patronatem program objęli: Narodowy Fundusz Zdrowia, Polska Federacja Szpitali, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polska Unia Szpitali Klinicznych, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci, „Stowarzyszenie Apetyt na Życie” oraz Sekcja Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego Towarzystwa Chirurgów Polskich. Udział w programie jest bezpłatny.

Źródło: procontent.pl