Służby miejskie podsumowały weekend

Do 42 kolizji doszło w miniony weekend na drogach Częstochowy i regionu, policjanci z wydziału ruchu drogowego zatrzymali 1 nietrzeźwego kierującego i wyjeżdżali do dwóch wypadków w Starym Broniszewie i Srocku – informuje podkomisarz Marta Ladowska.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/01-policja.mp3]

132 telefoniczne zgłoszenia o interwencję odebrali strażnicy miejscy, ale jak zapewnia Artur Kucharski ze Straży Miejskiej był to spokojny weekend.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/02-straz-miejska.mp3]

Straż Miejska przypomina i ostrzega, że niedopuszczalne jest spalanie odpadów komunalnych w piecach i kotłowniach domowych. Odpady powstające w gospodarstwach domowych mają różny skład i mogą wywierać wpływ na zdrowie i życie ludzkie oraz na środowisko naturalne, w szczególności w kontekście emisji zanieczyszczeń powstałych w wyniku termicznego przekształcania tych odpadów.
Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych zmierzających do zapobiegania nieprawidłowemu postępowaniu z odpadami jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, bądź wójt, burmistrz lub prezydent miasta.