Studencie pilnuj terminów, by nie stracić renty

Niecałe dwa tygodnie pozostało studentom, którzy pobierają rentę rodziną, na dostarczenie do ZUS zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Jeśli tego nie zrobią w październiku, utracą pieniądze za ten okres. Zaświadczenie złożone w listopadzie, czy później, skutkuje tym, że będzie przerwa w wypłacie świadczenia. Mówi rzeczniczka śląskiego ZUS Beata Kopczyńska:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/10/Renta-dla-studenta-ZUS.mp3]

Student, który pobiera rentę rodzinną musi zawiadamiać ZUS między innymi o wysokości przychodu osiągniętego w minionym roku kalendarzowym, zmianie miejsca zamieszkania, numeru rachunku bankowego oraz pobieraniu renty z innego tytułu – przyznanej przez inny organ rentowy, bądź renty socjalnej.

PNP