Świadczenia dla objętych kwarantanną

Osoby, które przekroczyły granicę Polski, zobowiązane są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Teraz mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe. Aby je uzyskać, należy złożyć specjalne oświadczenie w terminie trzech dni roboczych od dnia zakończenia kwarantanny.

Zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia osoba objęta kwarantanną może ubiegać się o wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. O warunkach, jakie należy spełnić, aby uzyskać świadczenie mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_swiadczenia_Kopczynska_23_03_2020.mp3]

Jeśli zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, płatnik składek przekazuje oświadczenie ubezpieczonego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż w terminie 7 dni. W przypadku dostarczenia dokumentu w wersji elektronicznej należy dołączyć także skan lub zdjęcie oświadczenia potwierdzonego za zgodność z oryginałem do zaświadczenia Z-3/Z-3a. Jak dodaje Beata Kopczyńska, prowadzący działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące, składają oświadczenie w ZUS.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_swiadczenia_Kopczynska_23_03_2020.mp3]

Osoby, które powracają z zagranicy i są objęte obowiązkową kwarantanną nabywają prawo do świadczenia chorobowego na zasadach ogólnych. Oznacza to, że zleceniobiorcy oraz przedsiębiorcy muszą mieć opłaconą składkę chorobową, która jest dobrowolna.

 

ABK

Źródło foto: pixabay.com