Światło Taboru jest w nas – abp Nowak podczas homilii w Olsztynie

Święto Przemienienia Pańskiego, obchodzone w Kościele 6 sierpnia, jest dla świątyni pw. św. Jana Chrzciciela w Olsztynie dniem odpustu parafialnego. Mszy św., odprawianej przy ołtarzu polowym tuż obok kościoła, przewodniczył abp senior Stanisław Nowak. W homilii mówił m.in., że Jezus, który żył jak każdy inny człowiek na ziemi, chodził normalnie ubrany, często zakurzony, a w pewnej chwili podczas modlitwy na górze Tabor, zaczął świecić. Na moment ukazał apostołom kim jest. Objawił swoją chwałę. Piotr chciał zatrzymać szczęście, którego wtedy doznał. Ale nie da się zatrzymać szczęścia na tym świecie. Bóg chce, abyśmy byli w pełni szczęśliwi mieszkając z Nim w wieczności. Jezus przemienił się tylko na chwilę, aby dać przedsmak życia wiecznego. Ten cud nie jest tylko dla Piotra, Jakuba i Jana, ale także dla nas. Oni stali się przekazicielami tego daru, abyśmy wiedzieli, że idziemy do szczęścia, światła i piękna. Nie ma jednak innej drogi niż Boże przykazania, bo tylko Bóg, który sam nas stworzył, może nas uszczęśliwić. Bóg nie obiecuje nam szczęścia na ziemi. Sam przeszedł tu na ziemi drogę krzyżową. Możemy Go prosić o przemienienie naszego trudnego czasu, ale pełne szczęście czeka nas dopiero w wieczności. Trzeba jednak pamiętać o tym, że my wszyscy już teraz jesteśmy przemienieni przez chrzest! Mieszka w nas Bóg, a my żyjemy przy lampie jaką jest Eucharystia, Kościół, nauka Chrystusa, sakramenty. Możemy klękać, przyjmować to światło i ciągle się przemieniać. My mamy już tu na ziemi światła Taboru, bo światła Taboru są w nas! Zaufajmy Chrystusowi, który chce nas przemieniać, szczególnie tu w Olsztynie, gdzie jest figura Chrystusa Przemienionego z wyciągniętymi ramionami. Niech Olsztyn będzie miejscem przemienienia i miastem Chrystusa! I niech modli się za Polskę, aby przemieniła się ku sprawiedliwości. – mówił abp Nowak.
Na zakończenie Mszy św. uczwestnicy eucharystycznego stołu przeszli z abp. Stanisławem Nowakiem procesyjnie najpierw wokół kościoła czcząc Najśwętszy Sakrament, a następnie pod figurę Chrystusa Przemienionego, która stała się nierodzielną częścią tego miejsca.
Ks. prał. Ryszard Grzesik, proboszcz olsztyńskiej parafii, podkreślając niezwykły charakter tego dnia dla całej wspólnoty parafialnej, wyjaśnia związek pomiędzy wezwaniem, jakie nosi parafia, a Świętem Przemienienia Pańskiego, kiedy to obchodzony jest w tamtejszym kościele odpust. A wyjaśnienie jest najprostsze z możliwych – to głos Boga. W Ewangelii św. Łukasza czytamy (Łk, 3, 21-22), że gdy Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie» . Ten sam głos odezwał się na górze Tabor, gdy Chrystus przemienił się w obecności swoich apostołów: Piotra, Jakuba i Jana, wówczas spowił ich obłok, jak piszą ewangeliści, a z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» (Łk 9, 35) .

Aleksandra Mieczyńska

Rozmowa z ks. prał. Ryszardem Grzesikiem Święto Przemienienia Pańskiego – odpust w parafii św. Jana Chrzciciela w Olsztynie