Tajemnica Niedzieli Chrztu Pańskiego

Ziemskie życie Jezusa Chrystusa rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego, tak samo zaczyna się życie publiczne, kiedy to zostaje namaszczony i napełniony Duchem Świętym podczas chrztu w Jordanie. Jednocześnie to szczyt działania Jana Chrzciciela. To Jan rozpoznał jako pierwszy w Jezusie Mesjasza. Jezus zanurzając się w wodzie Jordanu, niczym w wodach śmierci, przyjął na siebie wszystkie grzechy świata. W tajemnice Niedzieli Chrztu Pańskiego wprowadza ks. Mikołaj Węgrzyn:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_Niedziela_09_01.mp3]

Święto Chrztu Pańskiego jest świetną okazją do dziękczynienia za dar chrztu. Przez chrzest człowiek rodzi się do życia w Chrystusie, zostaje usprawiedliwiony i napełniony Duchem Świętym. Warto pamiętać o łaskach, jakie otrzymujemy podczas Chrztu Świętego.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_Laski_09_01.mp3]

Chrzest jest pierwszym sakramentem. Dzięki niemu człowiek zostaje włączony do wspólnoty wierzących. Staje się Dzieckiem Bożym. Często ludzie zastanawiają się, dlaczego chrzczone są dzieci a nie dorośli. Chrzest jest najpiękniejszym darem od Pana Boga. Nie wolno go pozbawiać dzieci od urodzenia. Sam Pan Jezus mówi: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego” (Mk 10, 14-15). Poza tym chrzest jest „bramą” do przyjęcia kolejnych sakramentów i rozwoju życia duchowego.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_dorosli_09_01.mp3]

Chrzest otwiera serce człowieka na rozwój wiary i dopełnienie chrztu poprzez kolejne sakramenty. Od momentu przyjęcia chrztu stajemy się „świątynią Boga”: „Czyż nie wiecie — pisze św. Paweł — żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście” (1 Kor 3,16-17).

Foto źródło: episkopat.pl