TAURON gwarantuje pewność dostaw prądu i ciepła

TAURON przy wprowadzonych różnorodnych działaniach prewencyjnych zachowuje ciągłość produkcji i dystrybucji energii elektrycznej. W trosce o zdrowie klientów TAURON wzmocnił elektroniczne kanały kontaktu, wprowadził zmiany w obsłudze klientów – m.in. ograniczył odczyty liczników. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie www.tauron.pl.

Podjęte działania prewencyjne mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz ciągłość funkcjonowania Grupy TAURON, co z kolei gwarantuje pewność dostaw energii elektrycznej i ciepła dla klientów. W trosce o ich zdrowie zawieszone zostało działanie Punktów Obsługi Klienta, wzmacniając jednocześnie elektroniczne formy kontaktu.

Awarie obsługiwane natychmiast

Nieprzerwanie w trybie 24/7 nadzór nad całą elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną sprawują służby ruchowe i techniczne TAURON Dystrybucja. Pracownicy spółki podzieleni pozostali na stałe zespoły bez możliwości rotacji pomiędzy nimi. Jak mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik TAURON Polska Energia, spółka ograniczyła też zaplanowane prace:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_tauron_koronawirus_lukasz_zimnoch_17_03_2020.mp3]

Prace planowe, związane z koniecznością wyłączenia odcinków linii energetycznej i wiążące się z brakiem zasilania zostały czasowo wstrzymane. W przypadku wystąpienia wyłączeń awaryjnych, praca przy ich usuwaniu odbywać się będzie z zachowaniem podwyższonych zasad bezpieczeństwa osobistego pracowników i klientów.

Zapasy na sto dni

Bez zakłóceń funkcjonuje też spółka TAURON Wytwarzanie:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_tauron_koronawirus_lukasz_zimnoch_17_03_2020.mp3]

TAURON Wytwarzanie zamówił też siedem tysięcy całodziennych racji żywnościowych. Jest to jedno z działań prewencyjnych, na wypadek potencjalnej sytuacji kryzysowej w strategicznym dla bezpieczeństwa kraju segmencie wytwarzania energii.

Działania prewencyjne

Pracownicy elektrowni i kopalni, ze względu na charakter wykonywanej pracy, poddawani są dodatkowym badaniom przed wpuszczeniem ich na teren zakładów. Każdy osoba wchodzący na zakład ma codziennie mierzoną temperaturę ciała oraz wypełnia specjalną ankietę składającą się z trzech pytań. – Każdy, kto wchodzi lub wjeżdża na teren kopalni jest zobowiązany do poddania się pomiarowi temperatury ciała, który wykonują odpowiednio wyposażeni pracownicy służby ochrony przed wejściem na teren Spółki. Pomiar temperatury ciała jest dokonywany za pomocą termometru bezdotykowego.

Obsługa klientów online

W trosce o bezpieczeństwo klientów czasowo zawieszono działanie Punktów Obsługi Klientów, a jednocześnie wzmocnione zostały elektroniczne kanały:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/3_tauron_koronawirus_lukasz_zimnoch_17_03_2020.mp3]

Grupa podjęła szereg działań w ramach prewencji wewnętrznej. Od 2 marca prowadzona jest akcja informacyjna o koronawirusie i zasadach higieny ciała. W biurach i przestrzeniach produkcyjnych przeprowadzono zapobiegawczą dezynfekcję, zainstalowano dozowniki z płynem dezynfekującym.

Większość pracowników biurowych została oddelegowana do pracy zdalnej lub zachęcona do skorzystania z opieki nad dziećmi. Powołano również interdyscyplinarne zespoły do reagowania na zmieniającą się sytuację, dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

Źródło: Tauron