Teatr zaprasza na warsztaty

073ad6f7b8107bacc1101a00620014ce (1)

Teatr im. Adama Mickiewicza w Częstochowie zaprasza na cykl warsztatów dla dorosłych. Rozpoczną go zajęcia pod hasłem „Ciało. Ruch. Przestrzeń” poprowadzone przez Andrzeja Bartnikowskiego. Całość obejmie 30 godzin zajęć.

Andrzej Bartnikowski to reżyser, dramaturg i dyrektor Olsztyńskiego Teatru lalek. W częstochowskim Teatrze wyreżyserował spektakl „Sprzedawcy gumek” Hanocha Levina. Głównym celem warsztatu, jaki poprowadzi w Częstochowie będzie ponowne odnalezienie relacji między tym, co postrzegamy jako nasz świat wewnętrzny (a więc – emocje, skojarzenia, wspomnienia) a ciałem. Uczestnicy, poprzez improwizacje ruchowe i głosowe będą odkrywać możliwości wyrażania się poprzez najważniejszy z danych nam środków ekspresji – własne ciało. Budowanie relacji z partnerem, z przestrzenią, wreszcie z własnym strumieniem działań – pozwala odnaleźć prawdziwą relację z tym, co w człowieku najbardziej autentyczne. Dzięki temu staje się on zdolny do tego, by wykonać tak istotny wysiłek jak – wyrażenia siebie. Proponowane ćwiczenia będą bazowały na budowanych wspólnie strukturach ruchowych i głosowych. Jeśli chcecie, możecie je nazwać etiudami teatralnymi, jednak z istotnym zastrzeżeniem – narzędzia teatralne są tu punktem wyjścia, nie zaś wartością samą w sobie.
By wziąć udział w zajęciach nie jest potrzebne żadne wcześniejsze przygotowanie ruchowe czy głosowe. Używane podczas warsztatu techniki mają na celu odnalezienie w sobie spontanicznej potrzeby wyartykułowania siebie oraz wejścia z partnerem w żywy dialog. Organizatorzy proszą o zabranie luźnych ubrań na zajęcia.

Cykl odbędzie się w dniach: 10-14 czerwca i obejmie 30 godzin zajęć. W programie także: „Dykcja/pozawerbalne środki ekspresji” z udziałem Agnieszki Łopackiej, „Elementarne zadania aktorskie” – warsztaty Marka Ślosarskiego, czy „Etiudy” Adama Hutyry. Warsztaty obejmują także zwiedzanie kulis Teatru.

Cena uczestnictwa w warsztatach to 250 zł.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Mar 2018 06:20:52 GMT [expires] => Sat, 24 Mar 2018 06:20:52 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Mar 2018 06:20:52 GMT Expires: Sat, 24 Mar 2018 06:20:52 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 06:20:52 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 06:20:52 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )