Trwa nabór wniosków o stypendium prezydenckie

Trwa nabór wniosków o uzyskanie Stypendium Prezydenta Miasta Radomska, które otrzymać mogą uczniowie szkół z terenu miasta. Termin składania wniosków upływa z dniem 31 sierpnia 2017 roku. Stypendium można otrzymać za wybitne osiągnięcia w nauce lub wybitne osiągnięcia artystyczne. Formularz wniosku i niezbędne informacje  znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska – www.radomsko.pl.