Trwa ponowny nabór do ośrodków rehabilitacji kompleksowej

źródło fot.: www.gov.pl

PFRON zaprasza do wzięcia udziału w projekcie kompleksowej rehabilitacji. To szansa na skuteczny powrót do pracy dla tych, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu.
Na chętnych czekają ośrodki rehabilitacji kompleksowej, których działalność została zawieszona w związku z pandemią.

Do kogo skierowany jest program?
Projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” skierowany jest do tych wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.

Na czym polega udział w projekcie?
Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:
– moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
– moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
– moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.
O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał uczestnik, decyduje na pierwszym spotkaniu w ośrodku zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu uczestnika.

Kompleksowa rehabilitacja – co to oznacza?
Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej. Dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki:
ORK Wągrowiec
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym WIELSPIN w Wągrowcu – dla mieszkańców województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego.
ORK Grębiszew
Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej mieszczący się w Centrum Rehabilitacji – Obok Lasu w Grębiszewie (k. Mińska Mazowieckiego) – dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
ORK Nałęczów
Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej zlokalizowany w Sanatorium Uzdrowiskowym Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie – dla mieszkańców województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i małopolskiego
ORK Ustroń
Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej w Sanatorium Uzdrowiskowym Róża w Ustroniu – dla mieszkańców województwa śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego lub lubuskiego

Jak funkcjonują ośrodki podczas pandemii?
Funkcjonowanie Ośrodków Rehabilitacji Kompleksowej odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w czasie pandemii. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce ośrodki będą funkcjonować zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez zespół specjalistów ds. zakażeń. Co ważne wszyscy uczestnicy projektu przed wejściem do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej poddawani są testom na obecność koronawirusa.

Jak zgłosić się do programu?
Wszelkie dodatkowe informacje, w tym te dotyczące procesu rekrutacji do programu można uzyskać pod numerem telefonicznym PFRON tel. 22 50 55 600 lub drogą mailową – ork@pfron.org.pl.

źródło: www.gov.pl