Ulicami Radomska przeszła Procesja Jadwiżańska

W niedzielę, 11 czerwca, zakończyły się obchody XVIII Radomszczańskich Dni Rodziny ph. „Kryzys małżeństwa czy małżonków?”. Tradycyjnie już ulicami miasta przeszła procesja z relikwiami św. Jadwigi Królowej – patronki miasta Radomska. W uroczystościach uczestniczył ks. bp. Antoni Długosz.

Procesja wyruszyła z Kolegiaty pw. św. Lamberta. Tuż po rozpoczęciu przemarszu władze miasta z prezydentem Jarosławem Ferencem na czele złożyły kwiaty pod pomnikiem Patronki. Następnie procesja ruszyła w kierunku parafii św. Jadwigi Królowej. Uczestnicy procesji zatrzymywali się kolejno na trzech stacjach: przy Urzędzie Miasta – „Święta Jadwiga, wzór sprawiedliwej władzy”, I Liceum Ogólnokształcącym – „Święta Jadwiga, krzewicielka oświaty i kultury” i Przychodni Lekarskiej – „Święta Jadwiga, opiekunka cierpiących i ubogich”.

Uroczystości zakończyła Msza św. w kościele pw. św. Jadwigi Królowej, sprawowana przez ks. bp. Antoniego Długosza w intencji Radomska i jego mieszkańców.

Patronat honorowy nad uroczystościami w ramach Radomszczańskich Dni Rodziny objął ks. abp. Wacław Depo Metropolita Częstochowski.