Wielka kwesta na rzecz Betelu

Katolicki ruch dobroczynny Betel istnieje już 30 lat. Towarzyszy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 9 lutego na trenie całej archidiecezji częstochowskiej prowadzona była zbiórka pieniędzy na rzecz podopiecznych organizacji.

Cykliczne zbieranie pieniędzy dla Betelu trwa już od lat:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_marciniec.mp3]

-mówi ks. Jacek Marciniec, duszpasterz ruchu.

Ilu wolontariuiszy zaangażowanych było w tegoroczną zbiórkę na terenie archidiecezji?

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_marciniec.mp3]

Ks. Marciniec zachęca do włączania się w dzieło ruchu Betel:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/3_marciniec.mp3]

Betel został założony w Polsce w 1990 roku  przez Andrzeja Kalinowskiego. Organizacja opiera się na zasadach wolontariatu, a jej główne działania to opieka nad osobami niepełnosprawnymi ruchowo i intelektualnie, chorymi, starszymi, dziećmi i młodzieżą z terenów wiejskich i najuboższych, a także pomoc dla ludzi z krajów biednych. Organizacja opiera się także na nauce Kościoła katolickiego, jednocześnie zachowując ekumeniczny i międzyreligijny charakter.

Jakub Szewczyk