Wielka Tajemnica Wiary

„Wielka tajemnica wiary” to siódma edycja częstochowskich materiałów na Adwent przygotowanych przez Wydawnictwo „Regina Poloniae” i Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Częstochowie z pomocą Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i Katolickiej Rozgłośni Radiowej „Fiat”.

W skład materiałów wchodzą: książeczka dla dzieci z 20 naklejkami, baner, książka z kazaniami wraz z płytami – CD z nagraniami audio i DVD z nagraniami video oraz piosenka autorstwa ks. Piotra Klekocińskiego „Ciało i Krew”. Materiały w swej treści nawiązują do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na lata 2019 – 2022 poświęconemu Eucharystii, w którą trzeba wierzyć, właściwie sprawować i intensywnie przeżywać.

Autorem tegorocznych kazań adwentowych jest bp Andrzej Przybylski, który począwszy od „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” aż po końcowe „Idźcie w pokoju Chrystusa” wyjaśnia dzieciom znaki, gesty i słowa, które spotykamy, czynimy i wypowiadamy w trakcie Mszy św. Pomocą w przeprowadzeniu proponowanych kazań są przygotowane nagrania w formie audio i video (prezentacja filmowa odpowiednia do tematu). Proponowany schemat nauk adwentowych składa się z trzech elementów: wprowadzenie w temat kazania, odtworzenie w formie video lub audio słów bp. Andrzeja (około 2-3 min.) oraz podsumowanie z dziećmi w formie dialogu i odniesienie do życia. Na prośbę księży materiały zostały przygotowane na wszystkie dni powszednie Adwentu łącznie z dniem Wigilii.

źródło: archiczest.pl