Włącz się w wolontariat!

Wolontariat to dobrowolne i bezpłatne działanie na rzecz osób potrzebujących. Jak mówił św. Jan Paweł II: Służyć bliźniemu to według niego przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak chleb. Jedną z organizacji, która spieszy z bezinteresowną pomocą wszystkim potrzebującym, opierając się w dużym stopniu na pracy wolontariuszy jest Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza do wolontariatu osoby, które chciałyby podzielić się swoim czasem i miłością z potrzebującymi:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_wolontariat_29_01.mp3]

Stały wolontariusz Caritas Archidiecezji Częstochowskiej ma możliwość zaangażowania się w szeroki wachlarz działań. Wolontariusz może zaangażować się w: posługę akcyjną, np. pomoc w wigilii dla osób bezdomnych, posługę stałą, np. w schronisku, na kuchni, uczestnicząc w patrolach streetworkera. Wszystkie informacje o możliwości przystąpienia do wolontariatu można znaleźć na stronie internetowej Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

Foto źródło: caritas.czest.pl