Wrażliwsi na niepełnosprawność

DSCF0006strona

To był tydzień pełen wrażeń. Pod hasłem „Wszyscy jesteśmy wyjątkowi” kryły się przedsięwzięcia związane z Tygodniem Życia z Niepełnosprawnością trwającym od 25 do 29 kwietnia. Przyszedł więc czas na podsumowanie akcji, która cieszyła się zainteresowaniem częstochowian i instytucji biorących udział w projekcie. Wszyscy spotkali się podczas Wyjątkowej Gali w budynku Akademii im. Jana Długosza, by nie tylko podziękować sobie za zaangażowanie, ale też po raz kolejny przedstawić talenta i umiejętności ludzi niepełnosprawnych.

Izabela Walczak – Dądela, dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego, jako organizatorka przedsięwzięcia, przyznała, że dostrzega rosnącą świadomość społeczną dotyczącą życia z niepełnosprawnością:

– Jesteśmy coraz bardziej dojrzałym społeczeństwem. W happeningu, który organizowała moja szkoła, brały udział osoby pełno i niepełnosprawne, przemaszerowaliśmy przez miasto i nie było widać zdziwienia. To jest już w tej chwili, mam nadzieję, norma, że wszyscy możemy być razem, i że tak naprawdę wszyscy jesteśmy równi.

W czasie Wyjątkowego Tygodnia odbyło się wiele wydarzeń, w których udział mógł wziąć każdy. Jak twierdzi Marek Zwoliński z Fundacji Widzialni, była to szansa, by ludzie pełnosprawni mogli zobaczyć trochę inny świat. Takie wydarzenia jak rugby na wózku, czy projekcja filmu z audiodeskrypcją, przybliżyły odrobinę perspektywę osób niepełnosprawnych, od których sporo można się nauczyć:

– Możemy się nauczyć widzieć więcej, poszerzać swoje horyzonty, sytuacje, z którymi osoby niepełnosprawne się borykają, czasami są bardzo trudne, podobnie jak bariery, które mają do pokonania, Takie przebywanie w ich towarzystwie pozwala nam te bariery dostrzega i je eliminować, w jakiś sposób wpływać na to, by nam wszystkim żyło się wygodniej.

DSCF0009strona

Wśród osób i instytucji zaangażowanych w Tydzień Życia z Niepełnosprawnością, była również Fundacja Oczami Brata. Zapytaliśmy prezesa fundacji, Pawła Bilskiego, jak ten czas wyglądał jego oczami:

– Bardzo się cieszymy z tego, że taki event był organizowany w naszym mieście oraz że wyszło to z inicjatywy nauczycieli i uczniów Liceum Samorządowego. Cieszy nas też to, że w tych wszystkich wydarzeń wzięło udział wielu uczestników. Uczestników, którzy poznali niepełnosprawność nieco w innym świetle. To są też osoby, które uwrażliwiliśmy na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Inny nie znaczy słabszy. Niepełnosprawny znaczy wyjątkowy – taka refleksja płynie z Wyjątkowej Gali wieńczącej tydzień pokazujący życie z niepełnosprawnością od strony pełnej zapału, kreatywności i niesłabnącej chęci do życia.

Sylwia Wziątek

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 17 Mar 2018 06:04:30 GMT [expires] => Sat, 17 Mar 2018 06:04:30 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 17 Mar 2018 06:04:30 GMT Expires: Sat, 17 Mar 2018 06:04:30 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 06:04:30 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 17 Mar 2018 06:04:30 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )