Wystawa poświęcona ks. Jerzemu Popiełuszce

ks_jerzy_popieluszko

19 października minie 30 lat od męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. W związku z tą rocznicą, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności (Katowice, ul. Wincentego Pola 65) zaprasza szkoły w poniedziałek – 20 października 2014 r. o godzinie 11.00 na wykład dr Łucji Marek z katowickiego oddziału IPN pt. „Zło dobrem zwyciężaj. Życie i działalność księdza Jerzego Popiełuszki (1947-1984)”. Po wykładzie odbędzie się pokaz filmu „Zwycięzcy nie umierają – opowieść o księdzu Jerzym”.

Spotkaniu będzie towarzyszyć wystawa zorganizowana przez ŚCWiS „Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Droga do świętości”. Ekspozycja składa się z 20 unikalnych zdjęć księdza Jerzego. Fotografie pochodzą ze zbiorów m.in. Archiwum Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku oraz Ośrodka Dokumentacji Życia i Kultu bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie.
Zdjęciami została opowiedziana historia ks. Jerzego o jego życiu od najmłodszych lat, poprzez okres kapłaństwa, duszpasterstwa wśród ludzi pracy, aż do męczeńskiej śmierci i beatyfikacji.

Ilość miejsc ograniczona. Zapisy pod numerem tel. 32 601 21 08, email sekretariat@scwis.org.pl

Wystawę można oglądać do 23 października 2014 r.

 

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Fri, 23 Feb 2018 04:18:58 GMT [expires] => Fri, 23 Feb 2018 04:18:58 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Fri, 23 Feb 2018 04:18:58 GMT Expires: Fri, 23 Feb 2018 04:18:58 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "youtube.quota", "reason": "quotaExceeded", "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } ], "code": 403, "message": "The request cannot be completed because you have exceeded your \u003ca href=\"/youtube/v3/getting-started#quota\"\u003equota\u003c/a\u003e." } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Fri, 23 Feb 2018 04:18:58 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Fri, 23 Feb 2018 04:18:58 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303338; quic=51303337; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="41,39,38,37,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )