Z opłatkiem i bożonarodzeniowym błogosławieństwem w Wyższym Instytucie Teologicznym

Wspólne łamanie się opłatkiem, wspólna modlitwa i śpiewanie kolęd – to wszystko towarzyszyło wieczerzy wigilijnej i bożonarodzeniowemu spotkaniu, w którym w sobotę 22 grudnia wspólnie uczestniczyli słuchacze i studenci Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Modlitwie i wieczerzy  przewodził abp Wacław Depo:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/1-wyzszy-instytut.mp3]

Metropolita częstochowski skierował wobec licznie zgromadzonych słuchaczy Instytutu słowa podziękowania. Były też życzenia i błogosławieństwo:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/2-wyzszy-instytut.mp3]

Refleksją z kolejnego spotkania podzielił się także ks. dr Mikołaj Węgrzyn – rektor Wyższego Instytutu Teologicznego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/12/3-wyzszy-instytut.mp3]

Instytut Teologiczny w Częstochowie został zainicjowany w okresie posoborowym w roiku 1966 przez biskupa częstochowskiego Stefana Barełę. Początkowym celem było nauczanie Soboru Watykańskiego II w częstochowskim Kościele partykularnym, zwłaszcza przez wiernych, zarówno świeckich jak i konsekrowanych. Instytut wychodził także naprzeciw potrzebie pogłębionej formacji doktrynalno-pastoralnej kapłanów, proponując im możliwość permanentnej formacji oraz uzyskania stopnia naukowego licencjata z teologii.

Wraz z kanonicznym erygowaniem Instytutu 3 maja 1981 roku, przez biskupa S. Barełę, a następnie afiliowaniem go przez Kongregację Edukacji Katolickiej do Wydziału Teologicznego w Krakowie, rozpoczął się nowy etap rozwoju częstochowskiego Instytutu Teologicznego.
Wejście w życie Instrukcji Kongregacji Edukacji Katolickiej z dnia 28 czerwca 2008 roku, dotyczącej reformy Wyższych Instytutów Nauk Religijnych, daje Instytutowi Teologicznemu w Częstochowie nowy impuls do dalszego rozwoju, zwłaszcza w dziele nowej ewangelizacji.

PNP