Zabierz głos w sprawie nocnej linii tramwajowej – masz czas do jutra

TRAMWAJ-www-720x540

Jeszcze tylko do jutra (28 lutego) można zabrać głos w sprawie nocnej komunikacji miejskiej. Na stronie zarządu dróg znajduje się pięć koncepcji dotyczących ewentualnych zmian w komunikacji nocnej. Wszystko zaczęło się od protestów mieszkańców bloku przy ul. Jesiennej, którym przeszkadzał nocny hałas powodowany przez tramwaje. Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie postanowił więc zlikwidować nocną linię tramwajową, jednak protesty mieszkańców miasta doprowadziły do zmiany stanowiska MZDiT.
– Nocna komunikacja tramwajowa w Częstochowie istnieje już od kilkudziesięciu lat. Chcieliśmy wprowadzić pewne modyfikacje i stąd zwróciliśmy się o opinie – ewentualnie wnioski – do mieszkańców naszego miasta korzystających z komunikacji nocnej. Trzeba zaznaczyć, że komunikacja nocna cieszy się coraz mniejszym powodzeniem. Niemniej jednak zaproponowaliśmy kilka rozwiązań – mówi wicedyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie Stanisław Sosnowski.
Wśród pięciu propozycji zmian w nocnej komunikacji tylko jedna zakłada pozostawienie nocnej linii tramwajowej bez zmian. Pozostałe zakładają zastąpienie tramwajów autobusami. Opinie mieszkańców nadesłane do MZDiT mają wpłynąć na to, który z wariantów zostanie wprowadzony w życie.
Wariant 1
Komunikacja nocna tramwajowa – linia N0 pozostaje bez zmian.
Częstotliwość kursowania co 30 minut w relacji Fieldorfa-Nila – Stadion Raków w każdą noc.
Linie autobusowe N1, N2, N3 i N4 kursują nocą w weekendy.
Wariant 2
Autobusy zastępują tramwaje na linii nocnej N0.
Częstotliwość kursowania co 30 minut w relacji Fieldorfa-Nila – Stadion Raków w każdą noc.
Trasa pozostaje bez zmian.
Linie autobusowe N1, N2, N3 i N4 kursują nocą w weekendy.
Wariant 3
Autobusy zastępują tramwaje na linii nocnej N0.
Częstotliwość kursowania co 30 minut, w relacji Fieldorfa-Nila – Stadion Raków i Fieldorfa-Nila – Raków Dworzec PKP naprzemiennie w każdą noc.
Linie autobusowe N1, N2, N3 i N4 kursują nocą w weekendy.
Wariant 4
Zamiast linii tramwajowej N0 zostaje uruchomiona linia autobusowa N5, która jeździ w każdą noc z częstotliwością co 30 minut od pętli Kukuczki ulicami: Sosabowskiego, Fieldorfa – Nila, Aleją Wyzwolenia, Aleją Armii Krajowej, Aleją Kościuszki, Aleją Wolności, Aleją Niepodległości, Jagiellońską, Orkana, 11 Listopada, Jesienną, Bohaterów Katynia do pętli Błeszno.
W porównaniu do aktualnej trasy linii tramwajowej zwiększa się obsługa pasażerów w rejonie północnym, w południowej części linia N5 zostaje skrócona do pętli Błeszno aby w weekendy nie dublować trasy z linią N4 do Stadionu Raków.
Wariant 5
Zamiast linii tramwajowej N0 zostaje uruchomiona linia autobusowa N5, która jeździ w każdą noc z częstotliwością co 30 minut od Fieldorfa – Nila ulicami: Aleją Wyzwolenia, Aleją Armii Krajowej, Jana Pawła II, Warszawską, Garibaldiego/Katedralną, Wilsona/Piłsudskiego, Aleją Najświętszej Maryi Panny, Aleją Wolności, Aleją Niepodległości, Jagiellońską, Orkana, 11 Listopada, Jesienną, Bohaterów Katynia do pętli Błeszno.
W porównaniu do aktualnej trasy linii tramwajowej zwiększa się obsługa pasażerów w śródmieściu, na południowej części linia N5 zostaje skrócona do pętli Błeszno aby w weekendy nie dublować trasy z linią N4 do Stadionu Raków.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Mar 2018 04:05:28 GMT [expires] => Sat, 24 Mar 2018 04:05:28 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303433; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="43,42,41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Mar 2018 04:05:28 GMT Expires: Sat, 24 Mar 2018 04:05:28 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303433; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="43,42,41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 04:05:28 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 04:05:28 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303433; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="43,42,41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )