Zajęcia na uczelniach wyłącznie w trybie zdalnym

W związku z decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zajęcia na wszystkich uczelniach w Polsce zostały zawieszone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Nie oznacza to jednak, że instytucje zostaną całkowicie zamknięte – pracownicy nadal mogą prowadzić badania naukowe, a administracja wciąż ma funkcjonować.

Sytuacja ta dotyczy m.in. częstochowskich uczelni. Rzecznik Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Marek Makowski, podkreśla jednak, że zajęcia dla studentów mają być nadal prowadzone w formie zdalnej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_zajecia_zdalne_marek_makowski_13_03_2020.mp3]

Podobny sposób prowadzenia zajęć wprowadziła również Politechnika Częstochowska. Jak mówi jeden z pracowników, wykładowcy mogą realizować program m.in. w formie e-learningowej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_zajecia_zdalne_pracownik_politechniki_13_03_2020.mp3]

W ramach zdalnego prowadzenia zajęć dostępne są metody, takie jak poczta systemu USOSweb, poczta wewnętrzna oraz komunikatory elektroniczne. W przypadku poszczególnych zajęć albo całych przedmiotów, w których wprowadzenie form i metod kształcenia na odległość nie jest możliwe, np. laboratoria i praktyki, kierownicy jednostek prowadzących działalność dydaktyczną zostali zobowiązani do realizacji zajęć w stosownej do obecnej sytuacji formie.

MSI