Zakończenie II Konferencji Maryjnej

„Tam twoje serce, kędy skarb przebywa” – to hasło przyświecało II Konferencji Maryjnej zorganizowanej przez Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, Jasnogórski Instytut Maryjny oraz Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie. Konferencja odbywała się na Jasnej Górze i w gmachu wydziału humanistycznego UJD w dniach od 9 do 10 grudnia br.

Słowa podsumowania i podziękowania wyraziła prof. dr hab. Agnieszka Czajkowska, dziekan Wydziału Filologiczno-Historycznego UJD:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/1_Agnieszka_Czajkowska_11_12.mp3]

Celem, który przyświecał konferencji było ukazanie szczególnej uwagi na obecność Maryi na Jasnej Górze oraz podkreślenie roli Jasnej Góry, która jest ważnym pomnikiem kultury polskiej i europejskiej. Całość spotkania zakończyła się koncertem symfonicznym z okazji Roku Moniuszki w Bazylice Jasnogórskiej. W czasie koncertu wystąpił m.in Chór Polskiego Radia pod dyrygenturą Marii Piotrowskiej–Bogaleckiej. Patronatem medialnym konferencję objęło Radio Fiat.