Zarządzenie na 1 września 2019 r.

W najbliższą niedzielę, 1 września 2019 r., przypada 80. Rocznica Wybuchu II Wojny Światowej. W Wieluniu i w Warszawie odbędą się centralne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Tego dnia, o godzinie 14:00, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, przed Grobem Nieznanego Żołnierza, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wraz głowami państw i szefami rządów oraz innymi oficjalnymi gośćmi uczestniczył będzie w uroczystościach państwowych, podczas których rozbrzmi przygotowany specjalnie na tę okazję dzwon „Pamięć i Przestroga”. W związku z tym Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwróciła się z prośbą, by we wszystkich parafiach naszej Ojczyzny uczcić pamięć Ofiar poprzez uderzenie w kościelne dzwony.

Wobec powyższego J.E. Ksiądz Arcybiskup Wacław DEPO, Metropolita Częstochowski zarządził, by:

  • w dniu 1 września 2019 r. o godzinie 14:00, przez trzy minuty uderzyć w dzwony wszystkich kościołów i kaplic na terenie Archidiecezji Częstochowskiej;
  • na zakończenie wszystkich Mszy świętych tego dnia należy odmówić modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz odśpiewać hymn „Boże coś Polskę”;
  • w modlitwie powszechnej uwzględnić poległych podczas II Wojny Światowej oraz prośbę o pokój na świecie.

źródło: archiczest.pl