Zdalne nauczanie oczami nauczycieli, uczniów i rodziców

Od 12 marca, w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, kształcenie stacjonarne w szkołach podstawowych i średnich w całym kraju zostało zawieszone. Zastąpiło je nauczanie zdalne, które decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzono od 25 marca. Taka forma kształcenia sprawiała, przynajmniej na początku, wiele problemów zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Wynikało to oczywiście z konieczności przestawienia się na nowy sposób nauczania, wymagający nowych środków przekazu. Mówi o tym Monika, nauczycielka jednej z podczęstochowskich szkół:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/1zdalne_nauczanie_Monika_21_04_2020.mp3]

Nauczycielka wyjaśniła też, jak takie zdalne nauczanie jest realizowane:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/2zdalne_nauczanie_Monika_21_04_2020.mp3]

Jak odbywają się zajęcia on-line w szkole średniej wyjaśnia Julita, uczennica I klasy liceum ogólnokształcącego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/3zdalne_nauczanie_Julita_21_04_2020.mp3]

Podobnie zdalne nauczanie przeprowadzane jest w szkołach podstawowych, o czym mówi Maciej, uczeń 6 klasy. Zaznacza jednak, że lepsza jest nauka bezpośrednio w szkole:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/4zdalne_nauczanie_maciej_21_04_2020.mp3]

Jak podkreślają nauczyciele, specyficzna sytuacja, jaką jest kształcenie na odległość, wymaga dużej aktywności rodzica, który najczęściej musi pomagać w lekcjach i mobilizować dziecko do nauki. Zapytaliśmy jednego z rodziców, jaka jest jego opinia o zdalnym nauczaniu, czy to się sprawdza, czy nie?:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/04/5zdalne_nauczanie_rodzic_21_04_2020.mp3]

Zgodnie z decyzją MEN przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty ma potrwać do 26 kwietnia. Jednak czy uczniom i nauczycielom uda się wrócić do klas w tym roku szkolnym? Na odpowiednie rozporządzenia będziemy musieli jeszcze poczekać. Nie ulega jednak wątpliwości, że ze względu na nieprzewidziane okoliczności jakie mogą nas spotkać, resort edukacji powinien brać zdalne nauczanie pod uwagę przy opracowywaniu nowych sposobów nauczania w znacznie większym stopniu.

ZD