Zmiana kierownictwa częstochowskiej policji

Wczoraj (24 kwietnia) w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie odbyła się uroczystość, związana ze zmianami kadrowymi kierownictwa jednostki. Rozkazem personalnym Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Krzysztofa Justyńskiego obowiązki Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie pełni od wczoraj mł. insp. Dariusz Atłasik, dotychczasowy Komendant Powiatowy Policji w Kłobucku.
W częstochowskiej jednostce odbyła się uroczysta zbiórka, związana z powierzeniem pełnienia obowiązków Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie mł. insp. Dariuszowi Atłasikowi. Po odczytaniu rozkazu personalnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Krzysztofa Justyńskiego, głos zabrał Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie nadkom. Dariusz Kiedrzyn. Kolejnymi elementem było wystąpienie nowego szefa częstochowskiej jednostki. Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku przez Naczelnika Wydziału Sztab Policji podinsp. Jerzego Brusia, po czym przedstawiciele kadry kierowniczej częstochowskiego garnizonu złożyli nowemu szefowi gratulacje i życzenia sukcesów w kierowaniu jednostką.

Mł. insp. Dariusz Atłasik wstąpił do Policji w 1991 r. Służbę w policyjnym mundurze rozpoczął w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie. W 1999 roku przeszedł do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, gdzie pracował w pionie zwalczającym przestępczość gospodarczą. Od 2008 roku był Zastępcą Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą. W 2015 roku objął stanowisko Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Zawierciu, a od grudnia 2016 roku kierował Komendą Powiatową Policji w Kłobucku.