Zmiany na obwodnicy Częstochowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła kilka zmian dotyczących obwodnicy Częstochowy.

Dla samej Częstochowy najważniejszą z nich jest otwarcie węzła Częstochowa-Jasna Góra. O szczegółach mówi Dorota Marzyńska-Kotas z oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_zmiany_na_obwodnicy_dorota_marzynska_kotas_07_02_2020.mp3]

Kolejną zmianą jest wprowadzenie nowego sposobu oznakowania autostrady, czyli tzw. oznakowania eksperymentalnego. Zostało ono wdrożone na wielu odcinkach dróg w całym kraju i jest sukcesywnie wdrażane na terenie województwa śląskiego:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_zmiany_na_obwodnicy_dorota_marzynska_kotas_07_02_2020.mp3]

W związku z numerami warto wspomnieć również o tym, że po zakończeniu wszystkich prac przy obwodnicy Częstochowy GDDKiA zmieni oznaczenie „gierkówki”. Obecna DK1 z Częstochowy w kierunku Katowic stanie są drogą alternatywną dla autostrady i zmieni nr z 1 na 91.

MSI