ZUS pomoże przedsiębiorcom w trudnej sytuacji

Możliwość odroczenia terminu płatności składek nawet o trzy miesiące oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych – to udogodnienia, jakie przedsiębiorcom oferuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z epidemią koronawirusa.

Jak mówi Beata Kopczyńska, rzecznik regionalny instytucji, ZUS przygotował nowy uproszczony wniosek dla osób starających się o ulgę w spłacie należności:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1_udogodnienia_zus_beata_kopczynska_17_03_2020.mp3]

Dokument będzie można złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać do specjalnych skrzynek w placówkach ZUS:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2_udogodnienia_zus_beata_kopczynska_17_03_2020.mp3]

Jakie składki możesz odroczyć?

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.
Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, przedsiębiorca musi zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Masz pytania – zadzwoń

Więcej informacji na stronie www.zus.pl w zakładce Firmy/Ulgi umorzenia. Dla naszych klientów udostępniamy numery telefonów do doradców ds. ulg i umorzeń w Oddziale ZUS w Częstochowie:
• (34) 368 92 82,
• (34) 368 92 83,
• (34) 368 91 15

Kontakt do pozostałych placówek ZUS znajduje się na tej stronie.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych