Życie kapłańskie realizuje się na co dzień – ks. dr Jerzy Bielecki

Drogi do powołania kapłańskiego są tak różne, jak różni są kapłani. Ale łączy ich jedno – Droga, którą jest Chrystus. O swoim powołaniu i kapłaństwie mówi ks. dr Jerzy Bielecki, rektor Niższego Seminarium Duchownego w Częstochowie:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/04/KS_DR_JERZY_BIELECKI_O_KAPLANSTWIE_13_
04.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska