Kontakt

Katolicka Rozgłośnia Radiowa Fiat Adres redakcji: ul. Ogrodowa 24/44 42-200 Częstochowa tel. 34.3651256 fax. 34.3651298 NIP: 949-160-35-10 REGON: 04001773600119 Numer Konta BGŻ S.A. oddział w Częstochowie 25 2030 0045 1110 0000 0069 2720 e-mail: radio@fiat.fm