15. Pielgrzymka Rolników Ekologicznych

Po raz 15. na Jasnej Górze spotkali się rolnicy prowadzący ekologiczne gospodarstwa. Pielgrzymka Rolników Ekologicznych rozpoczęła się od Mszy św. w Kaplicy Matki Bożej, Eucharystii przewodniczył o. Krzysztof Pisanko, paulin, duszpasterz rolników ekologicznych. W czasie Mszy św. miało miejsce zawierzenie rolników ekologicznych Matce Bożej.

Po Mszy św. odbyła się Adoracja Najświętszego Sakramentu, a następnie błogosławieństwo chlebów przez o. Krzysztofa Pisanko i dzielenie się chlebami oraz świadectwa rolników i gości. Mówi o. Pisanko:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/1_Rolnicy_ekologiczni_o_Krzysztof_Pisanko.mp3]

Organizatorką pielgrzymki była Stefania Kreczko:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/2_Rolnicy_ekologiczni_Stefania_Kreczko.mp3]

Jak mówi Maria Matyszczak, uczestniczka pielgrzymki, wspólne spotkanie na Jasnej Górze jest okazją do modlitwy i wymiany doświadczeń:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/11/3_Rolnicy_ekologiczni_Maria_Matyszczak.mp3]

O 15.00 na zakończenie pielgrzymki jej uczestnicy modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

PK