34 Piesza Pielgrzymka Duszpasterstwa Rolników z diec. Zielonogórsko-Gorzowskiej

Po raz 34 Klasztor na Jasnej Górze powitał 12 lipca uczestników Pieszej Pielgrzymki Duszpasterstwa Rolników z Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. O. Michał Legan na przywitanie pątników w roku jubileuszowym Koronacji Najświętszej Maryi Panny powiedział:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/34-Rolnicy-1.mp3]

Pielgrzymi ruszyli z Otynia, ks. Piotr Gniewaszewski, uczestnik pielgrzymki mówi o samych pielgrzymach oraz o intencjach, z jakimi wspólnota rolników podążała na Jasną Górę.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/34-Rolnicy-2.mp3]

O tym ile dni szli pielgrzymi i w jaki sposób dotarli do Częstochowy oraz o swoich intencjach mówią Karolina, Magdalena i Ewelina – uczestniczki Pielgrzymki.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/07/34-Rolnicy-3.mp3]

MK