Abp Wacław Depo: Wzywajmy Ducha Świętego, aby nie zabrakło odważnych i wiernych powołań

Czwarta Niedziela Wielkanocna to w Kościele Niedziela Dobrego Pasterza, czyli dzień szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Z tej okazji metropolita częstochowski abp Wacław Depo skierował do wiernych list z prośbą o modlitwę. – Przeżywając Rok Duszpasterski w Polsce pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, wzywajmy Ducha Świętego, aby nie zabrakło odważnych i wiernych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z naszych rodzin i wspólnot parafialnych – napisał.

Treść listu:

DAR I ZMAGANIE
List Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego na IV Niedzielę Wielkanocną

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym!
Czwarta Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. W Orędziu na tegoroczny 56 Światowy Dzień Modlitw o Powołania Ojciec Święty Franciszek zachęca młodych ludzi do podjęcia ryzyka i pójścia za głosem powołania. U podstaw tej drogi znajduje się „powołanie do życia chrześcijańskiego, jakie wszyscy otrzymujemy wraz ze chrztem i które przypomina nam, że nasze życie nie jest owocem przypadku, ale darem bycia
dziećmi miłowanymi przez Pana, zgromadzonymi w wielkiej rodzinie Kościoła. Właśnie we wspólnocie kościelnej rodzi się i rozwija życie chrześcijańskie, zwłaszcza dzięki liturgii, która wprowadza nas w słuchanie Słowa Bożego i w łaskę sakramentów. To właśnie tutaj, od najmłodszych lat, jesteśmy wprowadzani w sztukę modlitwy i braterskiego dzielenia się. Kościół jest naszą Matką właśnie dlatego, że rodzi nas do nowego życia i prowadzi do Chrystusa. Dlatego musimy go kochać nawet wówczas, gdy widzimy na jego obliczu zmarszczki kruchości i grzechu oraz musimy wnieść swój wkład, aby czynić go coraz piękniejszym i jaśniejącym, żeby mógł być świadkiem miłości Boga w świecie”.

Powołanie do kapłaństwa i życia zakonnego
Na fundamencie życia chrześcijańskiego, którym jest chrzest święty – rodzi się powołanie do szczególnej służby Bożej w życiu kapłańskim i zakonnym. Powołanie jest darem Boga dla konkretnego człowieka ale zawsze za pośrednictwem Kościoła. To Kościół rozpoznaje i uznaje powołanie, stawiając powołanym wymagania potrzebne do jego realizacji. Wolą Kościoła jest, aby na drodze odczytywania powołania do kapłaństwa każdy z kandydatów przeszedł właściwy dla siebie okres formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej i duszpasterskiej. Taka formacja dokonuje się w czasie pobytu w Wyższym Seminarium Duchownym, stanowiącym miejsce bezpośredniego przygotowania
do kapłaństwa. Pierwszym etapem tego przygotowania są dwuletnie studia filozoficzne. Drugi etap, to czteroletnie studia teologiczne. W toku tej formacji kandydaci do kapłaństwa przechodzą stopnie przygotowania do święceń. Podstawą wszystkich wysiłków pracy nad sobą jest formacja duchowa, która zmierza do ukształtowania w kandydacie do kapłaństwa tożsamości sługi Chrystusa. Alumni przez codzienną modlitwę, lekturę duchową, medytację Słowa Bożego, a przede wszystkim Eucharystię starają się jak najpełniej uformować swoje serce na wzór Jezusa, Dobrego Pasterza. Albowiem bez wzrostu wiary i zawierzenia Bogu kandydaci do kapłaństwa nie znajdą wystarczająco dużo siły, aby wytrwać. Każdy kleryk musi się tego nauczyć, że w życiu nie chodzi o samorealizację i sukces.

Umiłowani w Chrystusie!
Szczególnie w Tygodniu Modlitw o Powołania powinniśmy się modlić, aby klerycy pięknie i wiernie przeżywali swoje powołanie. Jest ich dzisiaj mniej niż kiedyś i dlatego tym bardziej należy wspierać ich naszymi modlitwami. Jednocześnie trzeba prosić Boga, aby wielu młodych odkryło dar powołania. Z miłosną troską myślimy przede wszystkim o przyszłości tegorocznych maturzystów, którzy z niepokojem oczekiwali na zakończenie tzw. „szkolnego strajku”. Drodzy Młodzieńcy, drzwi naszego Wyższego Seminarium Duchownego
Archidiecezji Częstochowskiej przy ul. Św. Barbary 41 są dla was otwarte. Chłopcy i dziewczęta, czekają na was również zgromadzenia zakonne. Żniwo ciągle wielkie, ale robotników mało. Prośmy Pana o odważne decyzje ludzi młodych, którzy będą odpowiadać na Jego miłość. Ojciec Święty Franciszek przemawiając do biskupów włoskich postawił ważne pytanie: „Ile seminariów, kościołów, klasztorów czy opactw zostanie zamkniętych w przyszłych latach z powodu braku powołań? – Bóg to wie. Jak bardzo smuci spojrzenie na tę ziemię, przez długie wieki tak płodną i hojną w dawaniu misjonarzy, sióstr zakonnych, kapłanów pełnych apostolskiego zapału, która wraz z całym starym kontynentem wchodzi w powołaniową bezpłodność bez szukania skutecznych rozwiązań. Ufam, że ich szuka, ale nie potrafi znaleźć”. Kierując te słowa do biskupów Papież myślał z pewnością o kryzysie powołań we współczesnym świecie. Zdaniem Papieża „ów kryzys powołań jest zatrutym owocem kultury tymczasowości, relatywizmu oraz dyktatury pieniądza”. Za jedną z przyczyn uznał też tragiczny spadek urodzin, nazywając to „demograficzną zimą”. Wskazał też na skandale we wspólnocie Kościoła oraz „nijakie świadectwo” powołanych. Trzeba pamiętać, że owocność propozycji powołaniowych zależy najpierw od inicjatywy Boga. Ale potrzebne jest też
świadectwo osobistego i wspólnotowego życia, szczególnie tych, którzy już odpowiedzieli na wołanie Pana do podjęcia posługi kapłańskiej czy życia konsekrowanego. Ich świadectwo może pomóc innym, by i oni zapragnęli z wielkodusznością odpowiedzieć na głos Chrystusa, a następnie pójść wielkodusznie i z czystym sercem za Zbawicielem.

Drodzy w Chrystusie!
Niższe Seminarium Duchowne – szkoła wspierająca dzieło powołań kapłańskich

W adhortacji apostolskiej o formacji kapłanów we współczesnym świecie Św. Jan Paweł II podkreślał że „powołanie kapłańskie często objawia się po raz pierwszy pod koniec okresu dzieciństwa i w pierwszych latach młodości. Nawet ci, którzy później podejmują decyzję wstąpienia do seminarium, nierzadko stwierdzają, że usłyszeli Boże wezwanie wiele lat wcześniej. Historia Kościoła dostarcza wielu przykładów dostąpienia łaski powołania nawet w dzieciństwie. Św. Tomasz twierdzi na przykład, że powodem szczególnej miłości Pana Jezusa do św. Jana był „młody wiek” Apostoła i wyciąga z tego następujący wniosek: „Wynika stąd, że Bóg szczególnie miłuje tych, którzy oddają się Jego służbie już od
wczesnej młodości”. Trzeba zauważyć, że uprzywilejowanym miejscem dla tych, którzy dostąpili łaski powołania w młodzieńczym wieku są Niższe Seminaria Duchowne. W różnych częściach świata prowadzą one swe cenne dzieło wychowawcze, które ma otaczać opieką zalążki powołania kapłańskiego i pobudzać ich rozwój, tak aby alumni mogli je łatwiej rozpoznać i potrafili na nie odpowiedzieć. Warto w tym miejscu wsłuchać się z nadzieją w głos kard. Christophera Schönborna: Pozwólcie, bracia, że powiem słowo na rzecz młodych powołań i stanę po ich stronie. To piękne, kiedy człowiek oddaje swoje życie w wieku osiemnastu, dziewiętnastu lat, a nawet wcześniej. Nie zniechęcajmy młodych, jeśli Jezus ich powołuje. I bądźmy przekonani, że droga, którą się przebywa wspólnie z Jezusem, to najlepsza szkoła życia. Trzeba się dobrze zastanowić, zanim się powie młodym: najpierw idź w „świat”, żeby zobaczyć, czy masz powołanie. Wiele razy widziałem, jak powołania rozpadały się, łamały się, bo nie miano odwagi przyjąć tych ludzi w młodym wieku” (Radość kapłaństwa, s. 65).

Bracia i Siostry,
Jest dla nas wszystkich wielkim zobowiązaniem, że w Częstochowie przy ul. Piotrkowskiej 17, ma swoją siedzibę jedyne w Polsce Niższe Seminarium Duchowne, które kontynuuje swoją pracę od przeszło 60 lat. Dziękujemy Bogu, że w tej wspólnocie przygotowało się do kapłaństwa ponad 300 księży diecezjalnych i zakonnych. W tej szkole nadal uczą się młodzieńcy z całej Polski. Ale głęboko w sercu noszę pragnienie, aby jak najwięcej było w tej niezwykłej szkole młodzieży z naszej archidiecezji. Drodzy absolwenci szkoły podstawowej i gimnazjum: Niższe Seminarium Archidiecezji Częstochowskiej czeka na Was. Od nowego roku szkolnego, zgodnie z reformą systemu oświaty, staje się ono niepublicznym, czteroletnim Liceum Ogólnokształcącym z internatem. Po zakończeniu nauki w liceum jest przeprowadzany egzamin maturalny przebiegający zgodnie z ustalonymi procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na dany rok szkolny. Jednocześnie Niższe Seminarium Duchowne prowadzi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum – dla absolwentów
gimnazjum. W roku szkolnym 2019/2020 Niższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej otwiera dwie odrębne klasy pierwsze: dla absolwentów szkoły podstawowej i dla absolwentów gimnazjum. Wnioski o przyjęcie do Liceum składane są w terminie od 7 maja do 20 czerwca 2019 r.

Przeżywając Rok Duszpasterski w Polsce pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”, wzywajmy Ducha Świętego, aby nie zabrakło odważnych i wiernych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych z naszych rodzin i wspólnot parafialnych.

Na nową nadzieję – daru powołań – pokładaną w Chrystusie przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski udzielam Wam Wszystkim Pasterskiego Błogosławieństwa.

(-) + Wacław Depo
ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

źródło: archiczest.pl