Apel w sprawie przygotowania do beatyfikacji sługi bożego kard. Stefana Wyszyńskiego

W związku z przesunięciem w czasie zaplanowanej na 7 czerwca br. uroczystości beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jako Archidiecezja Częstochowska, podejmujemy inicjatywę pod nazwą „Nocne kołatanie u Matki Najświętszej na progu beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. Rozpocznie się ona dnia 28 maja (w dzień 39. rocznicy śmierci Kardynała Wyszyńskiego), a zakończy 25 sierpnia, czyli w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Każdego dnia w tym czasie, przed Obliczem Królowej Polski w Kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, zanosić będziemy naszą modlitwę o to, byśmy jak najszybciej mogli doczekać tej wyczekiwanej uroczystości i radować się tym darem, że Prymas Tysiąclecia zostanie przez Kościół ogłoszony błogosławionym.
Modlitwa rozpoczynać się będzie Apelem Jasnogórskim o godzinie 21:00, po którym poszczególne grupy podejmą swoje czuwanie. O godzinie 23:00 sprawowana będzie Msza święta, która zakończy nasze „kołatanie”. Sformułowanie to zostało zaczerpnięte z zapisków Prymasa Wyszyńskiego, który tak określił nocną modlitwę w intencji jego zdrowia, podjętą na Jasnej Górze przez członkinie stworzonego przez niego Instytutu.
Zapraszam do udziału grupy z poszczególnych parafii naszej Archidiecezji oraz wspólnoty zakonne. Ze względu na rygory czasu epidemii istnieje konieczność ograniczenia liczby uczestników czuwania do obowiązujących limitów.
Koordynatorem tego przedsięwzięcia jest ks. Adam POLAK, Sekretarz Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, do którego można zgłaszać się w celu uzgodnienia terminów oraz uzyskania szczegółowych informacji i materiałów duszpasterskich. Zostaną one udostępnione przez Instytut Prymasa Wyszyńskiego
(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI