Dar i szansa – przesłanie abp. Wacława Depo z okazji Światowego Dnia Środków Masowego Przekazu

Przesłanie Przewodniczącego Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, na dzień 24 stycznia 2020 r.

DAR I SZANSA …

Wspomnienie Św. Franciszka Salezego, Patrona Dziennikarzy, który żył
w latach 1567-1622, jest dobrą okazją do przypomnienia, że „media: prasa, radio, telewizja, internet, sieć społecznościowa, stanowią zarówno dar, jak i wielką szansę, którą ludzie mają do dyspozycji” (Papież Franciszek).

Temat tegorocznego, już 54-tego Światowego Dnia Środków Społecznego Przekazu brzmi: „Abyś opowiadał dzieciom i wnukom (Wj 10,2). Życie tworzy historię”. Wybierając to hasło, Papież mocno zaznaczył, jak szczególnie ważne i cenne jest dziedzictwo pamięci w komunikacji. A ona ma się stać narzędziem budowania mostów, zjednoczenia i współdzielenia się pięknem bycia braćmi w czasach niepokojów i podziałów.

W obliczu dramatycznych napięć społeczno-politycznych, jak i upadku cywilizacji zachodniej, którą prof. Wojciech Roszkowski – odważnie nazwał „Roztrzaskanym lustrem”, Kościół będąc wspólnotą Boga z ludźmi jest nieustannym zaproszeniem do doświadczenia Boga w Chrystusie. Tam, gdzie życie wydaje się być jedynie ciężarem, a nie darem błogosławieństwa, katolickie media pozostają niezwykłą szansą rozpoznawania prawdy i świadectwem odważnej przemiany społeczeństwa na fundamencie Ewangelii Chrystusa, wspartej światłem Ducha Świętego.

P.T. Wszystkim współpracownikom Prawdy wyrażam wdzięczność za codzienny trud, życząc wzrastania w łasce, darów Ducha Świętego, ażeby wszystkie drogi i mosty świata stały się otwarte dla Chrystusa.

Z błogosławieństwem

Abp Wacław Depo

Przewodniczący Rady

ds. Środków Społecznego Przekazu KEP

Częstochowa, 24 stycznia 2020 r.