Kapłan – człowiek ukształtowany przez łaskę. Msza Krzyżma w archikatedrze częstochowskiej

P1300059

Kapłani archidiecezji częstochowskiej pod przewodnictwem abp. Wacława Depo zgromadzili się dziś na Mszy św. Krzyżma  w archikatedrze pw. Św. Rodziny w Częstochowie. Podczas tej Mszy św. arcybiskup konsekrował krzyżmo oraz błogosławił święte oleje. Świętym krzyżmem konsekrowanym namaszcza się nowo ochrzczonych i naznacza bierzmowanych. Oleje służące również do sakramentu namaszczenia chorych pokrzepiają tych, którzy zapadli na zdrowiu. Poranna Msza Krzyżma celebrowana w wielkoczwartkowe przedpołudnie  uważana jest  za jeden z głównych przejawów pełni kapłaństwa biskupa i znak ścisłej łączności kapłanów z jego osobą.

Podczas homilii skierowanych do braci w kapłaństwie arcybiskup podkreślał: – Tajemnica Wielkiego Czwartku, zarówno Mszy św. Krzyżma jak i Wieczerzy Pańskiej prowadzi nas w głąb tajemnicy miłości Zbawiciela. Chrystusa, który do końca nas umiłował i przez krew Swoja uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas kapłanami dla Boga i Ojca naszego. Jesteśmy tutaj zebrani przy trym samym Stole Eucharystycznym i pod krzyżem Chrystusa, aby nie tylko wspominać dzień naszej konsekracji i związania z Chrystusem w Jego jedynym kapłaństwie, lecz aby urzeczywistniać Jego obecność i być w świecie świadkami Jego odkupienia – mówił abp Wacław Depo.

Każdy z prezbiterów przez święcenia kapłańskie obdarowany jest łaską Boga, uzdalniającą go do sprawowania sakramentów świętych. Arcybiskup zachęcał za św. Pawłem do „postępowania w sposób godny powołania”. – Łaska jako dar, swoiste namaszczenie. Jest podstawą do wyniesienia człowieka do godności przybrania za synów. Dlatego możemy za św. Janem Pawłem II powiedzieć: „Kapłan to sługa Ewangelii, to człowiek zbawczego działania Boga, zgadzający się wprost na przerażająca obecność Boga w sercu człowieka. Kapłan to człowiek działania Boga samego, ukształtowany przez łaskę. Kapłan to przewodnik wspólnoty na drogach wiary i odpowiedzialności za siebie i za innych – zaznaczał metropolita częstochowski.

Podczas Eucharystii księża odnowili swoje przyrzeczenia kapłańskie złożone podczas święceń kapłańskich, a wszyscy wierni zostali wezwani do wspólnej modlitwy za sługi Chrystusowego kapłaństwa.

Array ( [headers] => Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => application/json; charset=UTF-8 [content-encoding] => gzip [date] => Sat, 24 Mar 2018 04:18:53 GMT [expires] => Sat, 24 Mar 2018 04:18:53 GMT [cache-control] => private, max-age=0 [x-content-type-options] => nosniff [x-frame-options] => SAMEORIGIN [x-xss-protection] => 1; mode=block [server] => GSE [alt-svc] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [response] => Array ( [code] => 403 [message] => Forbidden ) [cookies] => Array ( ) [filename] => [http_response] => WP_HTTP_Requests_Response Object ( [response:protected] => Requests_Response Object ( [body] => { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [raw] => HTTP/1.1 403 Forbidden Vary: Origin Vary: X-Origin Content-Type: application/json; charset=UTF-8 Content-Encoding: gzip Date: Sat, 24 Mar 2018 04:18:53 GMT Expires: Sat, 24 Mar 2018 04:18:53 GMT Cache-Control: private, max-age=0 X-Content-Type-Options: nosniff X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-XSS-Protection: 1; mode=block Server: GSE Alt-Svc: hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" Connection: close Transfer-Encoding: chunked { "error": { "errors": [ { "domain": "usageLimits", "reason": "dailyLimitExceeded", "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966", "extendedHelp": "https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } ], "code": 403, "message": "Daily Limit Exceeded. The quota will be reset at midnight Pacific Time (PT). You may monitor your quota usage and adjust limits in the API Console: https://console.developers.google.com/apis/api/youtube.googleapis.com/quotas?project=350549552966" } } [headers] => Requests_Response_Headers Object ( [data:protected] => Array ( [vary] => Array ( [0] => Origin [1] => X-Origin ) [content-type] => Array ( [0] => application/json; charset=UTF-8 ) [content-encoding] => Array ( [0] => gzip ) [date] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 04:18:53 GMT ) [expires] => Array ( [0] => Sat, 24 Mar 2018 04:18:53 GMT ) [cache-control] => Array ( [0] => private, max-age=0 ) [x-content-type-options] => Array ( [0] => nosniff ) [x-frame-options] => Array ( [0] => SAMEORIGIN ) [x-xss-protection] => Array ( [0] => 1; mode=block ) [server] => Array ( [0] => GSE ) [alt-svc] => Array ( [0] => hq=":443"; ma=2592000; quic=51303432; quic=51303431; quic=51303339; quic=51303335,quic=":443"; ma=2592000; v="42,41,39,35" ) ) ) [status_code] => 403 [protocol_version] => 1.1 [success] => [redirects] => 0 [url] => https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?type=video&part=snippet,id&maxResults=1&q=Kilka%20s%C5%82%C3%B3w%20o%20S%C5%82owie&key=AIzaSyAveVRgoN25LSeVfnE-On6iZhD8WNUd5TA [history] => Array ( ) [cookies] => Requests_Cookie_Jar Object ( [cookies:protected] => Array ( ) ) ) [filename:protected] => [data] => [headers] => [status] => ) )