Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

5 lutego przypada 86. rocznica powstania Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. KSM wywodzi się z Akcji Katolickiej, z której został wyodrębniony jeszcze przed II Wojną Światową. W dniach od 5 do 6 lutego 1934 podczas krajowego zjazdu Akcji Katolickiej w Krakowie na wzór włoski utworzono 4 organizacje, które miały również formy stowarzyszeń. Dzisiejsze Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży nawiązuje do dwóch z nich – Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.

O historii KSM mówi ks. Andrzej Witek, częstochowski asystent diecezjalny Stowarzyszenia:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_ksm_witek_05_02.mp3]

W naszej archidiecezji funkcjonuję 21 oddziałów KSM-u. O niektórych ich działaniach mówi prezes Kamila Suchańska:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_ksm_suchanska_05_02.mp3]

W Polsce KSM istnieje w 41 diecezjach. Gromadzi 30 tys. młodych w ok. 2 tys. oddziałów i kół.

Foto źródło: ksm.org.pl