Komunia duchowa – możliwość przyjęcia Ciała Jezusa Chrystusa

Możliwość przyjęcia przez wiernych Komunii Świętej jest nieodłącznie związana ze sprawowaniem Eucharystii i nabożeństw w kościołach. W dobie epidemii koronawirusa, kiedy obecność na Mszy św. jest mocno ograniczona, a często nawet niemożliwa, duszpasterze namawiają, aby uczestnicząc w Eucharystii transmitowanej w telewizji czy radiu, przyjąć Komunię na sposób duchowy. O takiej możliwości przyjęcia Ciała Pana Jezusa mówi bp Andrzej Przybylski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/1komunia_bpPrzybylski_26_03_2020.mp3]

Bp Andrzej Przybylski przypomina również, że Komunię duchową należy przyjąć po spełnieniu odpowiednich warunków:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/03/2komunia_bpPrzybylski_26_03_2020.mp3]

Słowo „komunia” pochodzi od łacińskiego słowa „communio”, które oznacza jedność. Celem przyjmowani Komunii Świętej, czyli Ciała i Krwi Chrystusa, jest osiągniecie komunii, czy jedności z Bogiem, ale także między chrześcijanami.

ZD