Krypta jasnogórska otwarta dla zwiedzających

Taka możliwość zdarza się raz do roku. Na Jasnej Górze pod Kaplicą Cudownego Obrazu od 1 listopada można zobaczyć kryptę, w której znajdują się niedostępne na co dzień groby paulinów. Wejście do krypty znajduje się w połowie długości Kaplicy Matki Bożej, po jej prawej stronie.

W niszach wykutych w skale, w 36 wnękach grobowych przez sześć wieków chowani byli mnisi paulińscy. Ich kości złożono we wspólnym grobie 13 października 1836 r. po 7-godzinnym nabożeństwie żałobnym. W krypcie spoczywają m.in. generałowie Zakonu i przeorzy Jasnej Góry m.in.: o. Piotr Markiewicz, przeor Jasnej Góry w czasie I wojny światowej i długoletni Generał Zakonu oraz o. Pius Przeździecki, Generał Zakonu Paulinów w okresie II wojny światowej.

Krypta jest udostępniania dla odwiedzających przez cały listopad. Na ścianie przed wejściem do krypty jest tablica z wykazem pochowanych tam w XX wieku ojców i braci. Pod tablicą, obok wejścia, ustawiono krzyż, kwiaty oraz umieszczono flagę paulińską.

źródło: BPJG