Ku Nowej Ewangelizacji

Na Jasną Górę przybyła młodzież ucząca się w oświatowych placówkach katolickich. 19. Pielgrzymka Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich rozpoczęła się Eucharystią na błoniach jasnogórskich, której przewodniczył bp Marek Mendyk. O jej znaczeniu dla wspólnoty mówi Maria Chodkiewicz, prezes stowarzyszenia:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/1-Maria-Chodkiewicz.mp3]

Miejsce pielgrzymowania, jakim jest jasnogórskie sanktuarium, ma dla stowarzyszenia duże znaczenie:
[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/2-Maria-Chodkiewicz.mp3]

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich powstało 25 lat temu, a głównym impulsem do jego stworzenia była postać św. Jana Pawła II. To właśnie Ojciec Święty wyznacza pedagogom, nauczycielom i pracownikom oświaty kierunek nauczania:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/06/3-Maria-Chodkiewicz.mp3]

Wraz z przekazywaniem wiedzy znaczące jest też budowanie duchowości i systemu wartości młodzieży, a także pogłębianie ich relacji z Bogiem.

SW