Nieszpory zakończyły 40-godzinne nabożeństwo

Nieszpory Eucharystyczne w bazylice jasnogórskiej zakończyły 40-godzinne nabożeństwo adoracji Najśw. Sakramentu. Od niedzieli, 3 marca w ołtarzu głównym świątyni, od rana do wieczora, wystawiona była monstrancja z Najśw. Sakramentem. Na wspólnych Mszach św., Nieszporach i adoracji gromadzili się częstochowianie, pielgrzymi i wspólnoty zakonne i świeckie związane z Jasną Górą.

Dzisiejszym Nieszporom, wieńczącym 40-godziną modlitwę przygotowującą do rozpoczęcia Wielkiego Postu, przewodniczył bp senior Antoni Długosz z Częstochowy. Obecni byli ojcowie i bracia paulini na czele z przeorem klasztoru o. Marianem Waligórą.

W tym roku, wśród wielu intencji adoracji, była modlitwa wynagradzająca za grzechy przeciwko życiu, za rozlew krwi i wojny, oraz modlitwa o beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Nabożeństwo przebiegało w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, stąd modlitwa miała również charakter ekspiacyjny za grzechy nadużywania alkoholu.

– Jesteśmy w drogim miejscu, na Jasnej Górze, w domu Matki Jezusowej i naszej. Przez 40 godzin adorujemy Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie. Wyznajemy naszą wiarę, dziękujemy za ten wielki dar Jego obecności pośród nas. Przepraszamy za zło, które rani Jego kochające serce, i błagamy o miłosierdzie – mówił w kazaniu bp senior Antoni Długosz – Jutro Popielec, i Wielki Post, czas przygotowania do Wielkanocy. ‘Panie! czymże ja jestem przed Twoim obliczem? – Prochem i niczem; ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, Ja, proch, będę z Panem gadał” /widzenie ks. Piotra w „Dziadach” cz. III Adama Mickiewicza/.

– My bez Chrystusa, bez Eucharystii nie umiemy żyć – kontynuował ks. biskup – Bolejemy, że w Europie, której kultura wyrosła z Ewangelii, słabnie wiara. W ten czas 40-godzinnej adoracji wołamy z głębokości naszych serc – Panie, umocnij wiarę naszą, wiarę naszego narodu, wiarę rodziców i rodzin, dzieci i młodzieży. Ożyw gorliwość kapłanów i osób konsekrowanych. Ucz nas poszanowania niedzieli jako dnia świętego. Daj nam łaskę wzajemnego szacunku i pojednania.

Na zakończenie modlitwy o. Krystian Gwioździk, podprzeor Jasnej Góry, podziękował ks. biskupowi Długoszowi oraz wszystkim, którzy zaangażowani byli w przygotowanie i prowadzenie 40-godzinnego nabożeństwa Adoracji Najświętszego Sakramentu.

źródło: BP Jasna Góra